Doorgaan naar hoofdcontent

Leider van een gemeente

In 1 Timothy 3 wordt beschreven door Paulus waar een goede leider van een gemeente aan moet voldoen. Het Nieuwe Testament bevat net als het Oude een schat aan wijsheden. 

De leider moet een goed man zijn, er mag op zijn leven niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en hij moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen, mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en medelevend. Hij mag niet teveel met geld bezig zijn, moet een goede vader voor zijn kinderen zijn en hen ook aankunnen. Als iemand zijn gezin niet aankan, kan hij evenmin een gemeente leiden. Het mag niet iemand zijn die nog maar net christen is, zo iemand zou verwaand kunnen worden, wat duivels is.
Hij moet een goede reputatie hebben ook bij mensen die niet tot de gemeente behoren.

Voor helpers en diakenen geldt in grote lijnen hetzelfde, hoewel de eisen minder streng zijn. Ook een helper mag maar één vrouw hebben; zij mogen niet roddelen of het vertrouwen beschamen. Helpers die het goed doen krijgen respect van anderen en een vrijmoedig geloof in Christus.
De regels voor goede leiders in het Koninkrijk van God kan je ook toepassen in een groter geheel. Laten we bidden voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen.

Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleren. Ze moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt. Ze moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag.
Mensen die graag persoonlijk of groepsgewijs de Bijbel willen bestuderen kunnen zich bij ons melden. Het kan bij u thuis of ergens op een nader te bepalen locatie. Via het contactformulier of de contactpagina kunt u aangeven wat uw wensen zijn.

Toen ik het enkele jaren geleden voor elkaar speelde zo ongeveer de hele Bijbel te lezen, ging ik werkelijk begrijpen waar het om ging. De kerk, dat zijn de mensen, en God zit in je hart. Man en vrouw zijn gelijk, al zijn ze heel verschillend.
In het verhaal van de Samaritaanse vrouw spreekt Jezus over levend water. Als je ervan drinkt heb je nooit meer dorst. God wil dat je het goed hebt, en als je Zijn woord volgt krijg je zegeningen op je pad. Je hoeft nooit meer bang of angstig te zijn, Hij is er altijd voor je, en helpt je overal. Al heeft God in verschillende culturen een andere naam; er is toch maar één echte God. Alleen via Christus kan je bij Hem komen.

God heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld; daarom kun je zeggen dat God in de mensen is. God is wijsheid, liefde en rechtvaardigheid. God is al het goede wat je maar kunt bedenken, ook vergeving, misschien wel het belangrijkste. Hij is er voor iedereen!
Bij belangrijke beslissingen is het verstandig wijsheid in acht te nemen.

Menselijke wijsheid is vaak gebaseerd op feiten, in tegenstelling tot Goddelijke wijsheid, die inzicht geeft. Het woord God verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en er worden vaak negatieve associaties aan gegeven in ons land. De problemen, dat is wat mensen ervan gemaakt hebben, zo heeft God het niet bedoeld. Hij is al het goede wat je maar kunt bedenken. Van liefde tot wijsheid, rechtvaardigheid, vriendschap, begrip enzovoorts.
Mensen zeggen vaak: 'Dit is zo erg, als er een God bestond had Hij het nooit laten gebeuren.' Niet beseffend dat de macht van de duivel ook heel groot is.

Daarom zullen we de zintuiglijke wensen deels moeten beteugelen. Het is niet verstandig er grenzeloos in te zijn. Je altijd goed voelen bestaat niet; het lichaam heeft nu eenmaal zijn beperkingen. Zoek een naturel high, veel dingen waar je een korte kick van krijgt zijn namelijk heel slecht. Denk aan drugs-, eet- en seksverslaving. Op de lange duur brengt het problemen, al lijkt het leuk. Daarom is het belangrijk de roep van het vlees, om het even Bijbels uit te drukken, aan banden te leggen, en te proberen je verstand te gebruiken, jezelf in acht nemen. In het woord van God, de Bijbel, staat precies uitgelegd hoe je dat moet doen. Het is een bron van wijsheid.
Met Bijbelse kennis reinig je de geest en vervolgens de ziel en het lichaam; een gezonde geest heeft een helende werking op ziel en lichaam.

Om de huidige wereldproblemen op te lossen moet er het volgende gebeuren:
De grenzen van alle landen moeten dicht voor vluchtelingen en asielzoekers. Niet omdat we elkaar niet willen helpen, maar omdat de problemen niet meer te overzien zijn, en de mengeling van culturen zeer problematisch is.

Toerisme en werken in het buitenland is iets anders, evenals im- en export van producten.
Maar vluchten heeft geen zin. Je neemt je problemen overal mee naartoe en het enige wat er uiteindelijk overblijft, is een paal op een berg. Geen enkel land kan de volledige verantwoording dragen voor een compleet ander land.

Dit moet gebeuren om rust te creëren. Zodat men weer op adem kan komen en de problemen die er toch al zijn opgelost kunnen worden, zonder dat er nog eens een boel bijkomen.
Bovendien moeten er geen verdragen meer gesloten worden tussen landen om samen te gaan. Veel te gecompliceerd als je elkaars taal niet spreekt. Het is zo al ingewikkeld genoeg. Niemand hoeft verantwoordelijkheid voor de hele wereld te dragen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk.

Leiders van een land moeten zorgen voor alle inwoners binnen hun grenzen. Het verleden loslaten en gelijkheid scheppen.
Het laatste punt is zorg dragen voor het milieu. Dat moeten we allemaal doen en is veel belangrijker dan oorlog voeren, waar je toch niets mee bereikt dan opstapelen van agressie. Met diplomatie bereik je meer.

Liefde hebben voor elkaar en God vrezen. Het staat allemaal in de Bijbel. Lees het maar eens na.

Populaire berichten van deze blog

Berghuislook

Berghuislook is een soort uit de familie van de vetplanten en komt voornamelijk in het Europees midden- en hooggebergte. In Nederland groeien eveneens soorten van de vetplantenfamilie; bijvoorbeeld het Mosbloempje, de Muurpeper, maar ook de Hemelsleutel. Berghuislook komt voor in de Alpen, waar bijgaande foto genomen is. De plant bloeit voornamelijk in juli en augustus en komt het meest voor op rotsen en kalkarme bodems. Ten opzichte van de Zwitserse Alpen kom je in de Franse Alpen meer verschillende planten- en bloemensoorten tegen. De natuur is daar, buiten de betonnen skidorpen, beter bewaard gebleven. Het lijkt of in veel Franse dorpen hoog in de bergen de tijd heeft stil gestaan. Ook qua wilde dieren is er een grote variëteit, al heb ik lang geleden in Zwitserland weleens gemzen gezien, in Frankrijk kwam er zelfs een keer een Adelaar recht op me afgevlogen. Die zag me met mijn rode polo waarschijnlijk van een grote afstand. Ik was aan het wandelen en zag met mijn verrekijker kil…

Een gezonde geest in een gezond lichaam

De grenzen van de gezondheidszorg lijken te zijn bereikt. Zorg voor anderen wordt tegenwoordig vaak in geld uitgedrukt, wat onbetaalbaar is. In tien jaar tijd zijn de zorgkosten verdubbeld naar ongeveer tachtig miljard euro per jaar. De afgelopen jaren waren ze zelfs opgelopen naar meer dan negentig miljard. De marktwerking drukt de kosten in ieder geval niet omlaag. Als je die gaat omrekenen naar het bedrag per hoofd van de bevolking per jaar, kom je op bijna vijfduizend euro, dat is gigantisch. De stijging wordt maar deels veroorzaakt door de vergrijzing, aldus de RIVM, veel personeel in de zorg heeft een hoog salaris en er komen steeds betere en duurdere behandeltechnieken. Het systeem is de oorzaak! Het is belangrijk vertrouwen te hebben in het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Geduld is iets wat je toch af en toe wel nodig hebt, ook in gezondheidskwesties. Dagelijks verstandige keuzes maken die een goede gezondheid, voortkomend uit gezond leven, bevorderen. Bij klachten ku…

Btw-verhoging nieuwe plannen

Jongeren die zich vervelen gaan zich gemakkelijk te buiten aan slecht gedrag omdat ze daar gezien hun leeftijd gemakkelijk vatbaar voor kunnen zijn, daarom is een goede opvoeding, scholing en vorming zo belangrijk. Maar ook voor ouderen kan het hebben van bezigheden een nuttige dagbesteding zijn en zorgen voor zingeving. Iemand helpen bijvoorbeeld geeft veel meer voldoening dan koffiedrinken met de buurvrouw, om maar wat te noemen. Waarbij aangetekend kan worden dat iets geven vaak meer bevredigend werkt dan alleen willen ontvangen. Om echt iets te bereiken in het leven zal je eerst moeten geven, en meestal krijg je het tienvoudige terug. Rijk worden doe je door eerst een ander rijk te maken.

We hebben allemaal de barmhartigheid van elkaar nodig, niemand kan leven zonder liefde. Al wordt lust, de tegenhanger hiervan, in onze huidige maatschappij vaak voor liefde aangezien, wat het absoluut niet is.
Activiteiten bieden is iets belangrijks bij het oplossen van de problematiek. Niet all…