Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Wijsheid I

Oudere mensen zijn vaak een bron van wijsheid. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat er nog waarden en normen waren. Die lijken nu soms totaal weggevaagd. Daar zijn ze zelf ook slachtoffer van. Verstopt in tehuizen en achter gordijnen, brengen ze vaak in eenzaamheid en angst hun tijd door. Ga elkaar helpen, mensen! Geef het stokje van warmte en gezelligheid door. Dat brengt meer genezing dan welk pilletje ook.

Help je naaste en vergeet dat je de hele wereld moet helpen. Ja, het milieu! Daar moeten we ons allemaal om bekommeren. Maak dat goede mensen kansen krijgen. Er is een verschil tussen goed en kwaad. Niet iedereen heeft de beste bedoelingen. Slecht gedrag belonen scoort weinig waardering. Probeer dat onderscheid te maken.
Er is maar een God; die staat voor al het goede. Niet voor agressie, evenmin voor oorlog. Waar mensen onder het mom van religie een strijd voeren, is geen sprake van geloof, dat is slechts schijn die bedriegt; de onwaarschijnlijke kracht van de duivel, die ons allem…
Recente posts

Gezondheidszorg I

De grenzen van de gezondheidszorg lijken te zijn bereikt. Zorg voor anderen wordt tegenwoordig vaak in geld uitgedrukt, wat onbetaalbaar is. In tien jaar tijd zijn de zorgkosten verdubbeld naar ongeveer tachtig miljard euro per jaar. De afgelopen jaren waren ze zelfs opgelopen naar meer dan negentig miljard. De marktwerking drukt de kosten in ieder geval niet omlaag. Als je die gaat omrekenen naar het bedrag per hoofd van de bevolking per jaar, kom je op bijna vijfduizend euro, dat is gigantisch. De stijging wordt maar deels veroorzaakt door de vergrijzing, aldus de RIVM enige tijd geleden, veel personeel in de zorg heeft een hoog salaris en er komen steeds betere en duurdere behandeltechnieken. Het systeem is de oorzaak! Het is belangrijk vertrouwen te hebben in het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Geduld is iets wat je toch af en toe wel nodig hebt, ook in gezondheidskwesties. Dagelijks verstandige keuzes maken die een goede gezondheid, voortkomend uit gezond leven, bevorder…

Een goed leven hier

Je lichaam is het paleis waarin je woont. Het weggetje naar de hemel is smal en het is moeilijk om erop te blijven, toch is er geen andere weg. De grijze brede snelweg lijdt naar niets. De enige weg is die naar de liefde van God. Of noem het de wetten van de natuur, kan ook. Alles wat we nodig hebben is er al. De planten, dieren, water enzovoorts. Het vermenigvuldigt zich allemaal. Zoals ook iedereen de gratie van God krijgt, daar hoef je niets voor te doen. Hij heeft Zijn zoon naar de aarde gezonden voor vergeving.
Door vertrouwen te hebben en de goede dingen te doen krijg je ze op je pad. God staat voor alles wat goed is zoals eerlijkheid, integriteit, liefde, noem maar op. Compassie is belangrijk. Zijn woord staat opgetekend in de Bijbel, daarom is Bijbelstudie van groot belang om in Zijn geest te kunnen leven. We kunnen leven zonder religie maar niet zonder Bijbelstudie, je moet begrijpen waar het over gaat. Hoe we de aarde in stand kunnen houden.
Je bent een geest, woont in een …

De leider van een gemeente

In 1 Timothy 3 wordt beschreven door Paulus waar een goede leider van een gemeente aan moet voldoen. Het Nieuwe Testament is net als het Oude een schat aan wijsheden.  De leider moet een goed man zijn, er mag op zijn leven niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en hij moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen, mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en medelevend. Hij mag niet teveel met geld bezig zijn, moet een goede vader voor zijn kinderen zijn en hen ook aankunnen. Als iemand zijn gezin niet aankan, kan hij evenmin een gemeente leiden. Het mag niet iemand zijn die nog maar net christen is, zo iemand zou verwaand kunnen worden, wat duivels is.
Hij moet een goede reputatie hebben ook bij mensen die niet tot de gemeente behoren.
Voor helpers en diakenen geldt in grote lijnen hetzelfde, hoewel de eisen minder streng zijn. Ook een helper mag maar één vrouw hebben; zij mogen niet roddelen of het vertrouwen b…

Richard Lee Barton

De beeldend kunstenaar Richard Lee Barton werd geboren in Arkansas (1952). Als kind wilde hij al kunstenaar worden en droomde ervan ooit naar Europa te kunnen gaan. Op zijn negentiende verhuisde hij naar België en werkte aanvankelijk als chef-kok. Hij kwam in contact kwam met twee Vlaamse meesters die hem, ieder afzonderlijk, een aantal jaar privéles gaven. Van de realist Louis Jacques Camerlinckx (1920-1989) leerde hij veel technieken, ze werden vrienden voor het leven. De expressionist Staf van Elzen (1915-1987) bracht hem kennis bij op het gebied van kleurgebruik en abstractie. Daarna volgde hij nog een kunstopleiding in Antwerpen. Zijn talent werd al gezien op zeer jonge leeftijd. Zijn moeder heeft het kunstenaarschap van jongs af aan gestimuleerd en zijn hele jeugd stond in het teken van tekenen en schilderen. Op High School werd hij in de gelegenheid gesteld extra kunstlessen te volgen en hij won op zijn vijftiende de Staatsprijs van Arkansas voor tekenen.
In België was hij de …

De democratie als staatsvorm

Van het celibaat klopt niet veel. In het Oude Testament staat letterlijk geschreven dat priesters mogen trouwen. Hun vrouw moet dan wel een maagd zijn, dat valt in die context goed te begrijpen.
Winston Churchill zei ooit: 'Heb je vijanden?' 'Mooi! dan heb je het goed gedaan in het leven.' Je kunt namelijk niet iedereen te vriend houden; dat zou indirect betekenen dat je ook het gedrag van mensen die zich slecht gedragen goedkeurt. Er is echt maar één God. Hij is van ons allen en dwingt ons de duivel los te laten. God staat voor al het goede, waarvan liefde en wijsheid de belangrijkste sleutelwoorden zijn. In veel dingen kun je Hem terugvinden. Ook in de mens, Hij heeft ons naar Zijn evenbeeld geschapen.
Ik moet toch weer schrijven, maar vind het moeilijk een geschikt onderwerp te vinden. De verleiding is groot om over de vluchtelingen te beginnen. Het is een zaak waarover de meningen sterk uiteenlopen. Wees barmhartig voor jezelf, niet iedereen is je naaste. Je kunt …

De Geest

God heeft ons beloofd, in de dagen van Noach, de aarde nooit meer compleet met water te bedekken. Hij heeft de aarde zo geschapen dat alles er al is. Elke plant, alle dieren en ieder levend organisme heeft in principe de mogelijkheid om zich te voort te planten. In de dagen van Noach werden mensen heel oud. Noach werd zelf twaalfhonderd jaar, en kreeg zijn eerste kind toen hij honderdtwintig was. Generatie na generatie werden zijn nakomelingen steeds minder oud. Wat opviel was dat men steeds jonger kinderen kreeg. En in die tijd waren er helemaal geen ziekenhuizen. We spreken nu over de dagen tussen Abraham en Christus, duizenden jaren geleden. Maar je had toen ook nauwelijks milieuvervuiling, alles was grotendeels natuurlijk en daarmee erg gezond. Voedsel was ook veel natuurlijker. Vroeger, nu heb ik het even over de generaties kort voor ons, had je veel gezinnen. Moeder zorgde voor het eten, een onderdeel van de huishouding, een taak die zij meestal toebedeeld kreeg. Tegenwoordig …

Wijsheid II

Toen ik laatst een keer de nacht door moest brengen op een locatie waar slapen bijna onmogelijk was, ging ik, om de tijd door te komen, Bijbelstudie doen en een Psalm uit mijn hoofd leren, wat ik na enkele uren voor elkaar had. Een training die gepaard ging met een heleboel ezelsbruggetjes.

Het mooiste stuk uit de Bijbel is te vinden in het boek Wijsheid van de Deuterocanonieke boeken:

22 De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, 23 onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. 24 De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. 25 Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is …

Een goede zuurgraad

Otto Heinrich Warburg was een Duitser die in 1931 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde kreeg, hij deed veel onderzoek naar kanker en concentreerde zich vooral op oxidatieprocessen op celniveau. Een goede zuurgraad, ofwel een evenwichtige zuur-base balans van het lichaam, is een belangrijke factor voor een goede gezondheid. De pH-waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14. De pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur. Alle pH-waarden van 7 tot 14 basisch. Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch, en goed voor het lichaam. Zure stoffen zijn bijvoorbeeld urinezuur, azijnzuur, melkzuur, vetzuur, cholesterol, koolzuur en fosforzuur. Basische stoffen zijn natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, kaliumcarbonaat, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.

Tijdens de stofwisseling worde…

Nieuwe plannen

Jongeren die zich vervelen gaan zich gemakkelijk te buiten aan slecht gedrag omdat ze daar gezien hun leeftijd gemakkelijk vatbaar voor kunnen zijn, daarom is een goede opvoeding, scholing en vorming zo belangrijk. Maar ook voor ouderen kan het hebben van bezigheden een nuttige dagbesteding zijn en zorgen voor zingeving. Iemand helpen bijvoorbeeld geeft veel meer voldoening dan koffiedrinken met de buurvrouw, om maar wat te noemen. Waarbij aangetekend kan worden dat iets geven vaak meer bevredigend werkt dan alleen willen ontvangen. Om echt iets te bereiken in het leven zal je eerst moeten geven, en meestal krijg je het tienvoudige terug. Rijk worden doe je door eerst een ander rijk te maken.

We hebben allemaal de barmhartigheid van elkaar nodig, niemand kan leven zonder liefde. Al wordt lust, de tegenhanger hiervan, in onze huidige maatschappij vaak voor liefde aangezien, wat het absoluut niet is.
Activiteiten bieden is iets belangrijks bij het oplossen van de problematiek. Niet all…

Love one another

For in the end days their will be wars and rumors of wars. Stand fast in your faith in Jesus Christ and God the Holy Father.
Pastor Richard Barton
Carmen Barton Community

Het milieu

Gisteren kreeg ik bij een bestelling een heerlijk flesje drinkyoghurt. Toen ik het vanochtend op een dorstig moment opende, was het in een mum van tijd leeg.
Het valt me op dat nieuwe producten uit de supermarkt soms meer verpakking hebben dan nodig is. Dit flesje komt straks ook weer ergens op de grote regionale afvalberg terecht.
Verpakkingen zou je gemakkelijker moeten kunnen hergebruiken.

De plaatselijke koffie- en theewinkel hier heeft heel bijzondere papieren verpakkingen met een speciale sluitstrip. Die bewaar ik en laat ze in de winkel opnieuw vullen.
Met douchegel doe ik vaak hetzelfde. Die hele grote flessen zijn voordelig maar minder handig in gebruik, zeker als ze uit je handen glippen en op je tenen vallen. Maar bijvullen in kleinere fles gaat prima. 
Als we zo doorgaan is de hoeveelheid afval straks niet meer te overzien. De enorme verkwisting aan plastic komt deels in het milieu terecht. 
Winkels zouden containers moeten hebben om producten bij te vullen, in plaats van…

De Ziel

Deepak Chopra vertelde eens een verhaal over twee godinnen, die van het geld en die van de wijsheid. Als je de godin van het geld teveel aandacht geeft loopt ze weg en wil niets van je weten. Geef je echter de godin van de wijsheid aandacht, dan wordt de godin van het geld jaloers en komt naar je toe. Geld komt naar je toe als je toont een goed hart te hebben, bijvoorbeeld door anderen te helpen. Je hoeft je wat dat betreft nooit te vervelen, want er is altijd iemand die je kunt helpen, de dankbaarheid die je daarvoor vaak ontvangt werkt beter dan ieder antidepressivum. Even iets heel anders. Het aantal transgenders in ons land neemt enorm toe. Zelfs kinderen die de volwassen leeftijd nog niet bereikt hebben, worden al aangemeld bij het VU Medisch Centrum. My goodness, geeft echt stof tot nadenken, ik zal maar even achterwege laten wat ik hier werkelijk over denk. Beetje surrealistisch. Onmogelijk om van een man een vrouw te maken en vice versa. En kinderen van die leeftijd hebben no…