Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

In de voetsporen van Vincent van Gogh

De hele tijdlijn van het leven van Vincent van Gogh in beeld brengen is geen sinecure en vaak verbaas ik me erover hoe gemakkelijk men, ondanks alles, toch nog denkt over de manier waarop zijn oeuvre tot stand is gekomen. In die tijd was de auto in ontwikkeling, het was een Belg die in die periode, om precies te zijn 1862, de eerste auto met een verbrandingsmotor op aardolie bouwde. Juist in Engeland, Nederland en België zijn begin negentiende eeuw de spoorwegen ontstaan, Vincent van Gogh heeft veel gereisd in zijn leven en nam vaak de trein. Toevallig woon ik niet ver van de plek waar Vincent Van Gogh een tijd woonde. Hier worden verhalen verteld over zijn leven waar ik op een later moment verder op in zal gaan. Op de foto een detail van een koperdiepdruk, (etstechniek), gemaakt in de jaren zestig, aan de hand van de originele tekening, op ware grootte, met medewerking van familie Van Gogh.
Het werk is getiteld Tuin in de Winter (periode Nuenen):
“In de linker benedenhoek heeft Vinc…
Recente posts

Vincent van Gogh - Borinage

This is one of the houses where Vincent van Gogh lived in the Borinage; the house of evangelist Edouard Francq in Cuesmes. It also shows similarities with the house of the Denis family in Petit-Wasmes where he previously lived in the South-Belgian mining region, that house had red walls and green shutters. His fascination for these colors in that period, as can also be read in letter number one hundred twenty-seven, is clearly shown here, as is the presence of white and black about which he also spoke in the letter: 'The combination with the snow during the day and the dark at night gave a nice light effect.'
The painting was probably painted a little later, in the period that he stayed in Nuenen. I will not be surprised if, during his stay with his parents at that time, he was temporarily in an institution because of a nervous breakdown, because it was found in the attic, together with two other works; a skull and a still life. It is clear that Theo's son later dealt with…

Portrait of a Farmer's wife

Vincent van Gogh
Portrait of a Farmer’s wife (Nuenen period)
Copper print
1967
Vada
Small edition
To the original drawing
On scale 20 x 31,5 cm
She is wearing a Brabantine cap and blouse, which is not fastened with buttons, but with a pin as if it were a shawl.
The face is lively, with an open look not essentially typical of a country-woman, but appealing to others as well. Capable hands, but not blunted from working on the land. The good points of the model have been brought to the fore. Everyone would be pleased to have such a portrait made of him- or herself.

Wijsheid

Oudere mensen zijn vaak een bron van wijsheid. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat er nog waarden en normen waren. Die lijken nu soms totaal weggevaagd. Daar zijn ze zelf ook slachtoffer van. Verstopt in tehuizen en achter gordijnen, brengen ze vaak in eenzaamheid en angst hun tijd door. Ga elkaar helpen, mensen! Geef het stokje van warmte en gezelligheid door. Dat brengt meer genezing dan welk pilletje ook.

Help je naaste en vergeet dat je de hele wereld moet helpen. Ja, het milieu! Daar moeten we ons allemaal om bekommeren. Maak dat goede mensen kansen krijgen. Er is een verschil tussen goed en kwaad. Niet iedereen heeft de beste bedoelingen. Slecht gedrag belonen scoort weinig waardering. Probeer dat onderscheid te maken.
Er is maar een God; die staat voor al het goede. Niet voor agressie, evenmin voor oorlog. Waar mensen onder het mom van religie een strijd voeren, is geen sprake van geloof, dat is slechts schijn die bedriegt; de onwaarschijnlijke kracht van de duivel, die ons allem…

Artist Richard Lee Barton

De beeldend kunstenaar Richard Lee Barton werd geboren in Arkansas (1952). Als kind wilde hij al kunstenaar worden en droomde ervan ooit naar Europa te kunnen gaan. Op zijn negentiende verhuisde hij naar België en werkte aanvankelijk als chef-kok. Hij kwam in contact kwam met twee Vlaamse meesters die hem, ieder afzonderlijk, een aantal jaar privéles gaven. Van de realist Louis Jacques Camerlinckx (1920-1989) leerde hij veel technieken, ze werden vrienden voor het leven. De expressionist Staf van Elzen (1915-1987) bracht hem kennis bij op het gebied van kleurgebruik en abstractie. Daarna volgde hij nog een kunstopleiding in Antwerpen.


Zijn talent werd al gezien op zeer jonge leeftijd. Zijn moeder heeft het kunstenaarschap van jongs af aan gestimuleerd en zijn hele jeugd stond in het teken van tekenen en schilderen. Op High School werd hij in de gelegenheid gesteld extra kunstlessen te volgen en hij won op zijn vijftiende de Staatsprijs van Arkansas voor tekenen. In België was hij de …

De Geest

God heeft ons beloofd, in de dagen van Noach, de aarde nooit meer compleet met water te bedekken. Hij heeft de aarde zo geschapen dat alles er al is. Elke plant, alle dieren en ieder levend organisme heeft in principe de mogelijkheid om zich te voort te planten. In de dagen van Noach werden mensen heel oud. Noach werd zelf twaalfhonderd jaar, en kreeg zijn eerste kind toen hij honderdtwintig was. Generatie na generatie werden zijn nakomelingen steeds minder oud. Wat opviel was dat men steeds jonger kinderen kreeg. En in die tijd waren er helemaal geen ziekenhuizen. We spreken nu over de dagen tussen Abraham en Christus, duizenden jaren geleden. Maar je had toen ook nauwelijks milieuvervuiling, alles was grotendeels natuurlijk en daarmee erg gezond. Voedsel was ook veel natuurlijker. Vroeger, nu heb ik het even over de generaties kort voor ons, had je veel gezinnen. Moeder zorgde voor het eten, een onderdeel van de huishouding, een taak die zij meestal toebedeeld kreeg. Tegenwoordig …

Een goede zuurgraad

Otto Heinrich Warburg was een Duitser die in 1931 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde kreeg, hij deed veel onderzoek naar kanker en concentreerde zich vooral op oxidatieprocessen op celniveau. Een goede zuurgraad, ofwel een evenwichtige zuur-base balans van het lichaam, is een belangrijke factor voor een goede gezondheid. De pH-waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14. De pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur. Alle pH-waarden van 7 tot 14 basisch. Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch, en goed voor het lichaam. Zure stoffen zijn bijvoorbeeld urinezuur, azijnzuur, melkzuur, vetzuur, cholesterol, koolzuur en fosforzuur. Basische stoffen zijn natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, kaliumcarbonaat, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.

Tijdens de stofwisseling worde…

Love one another

For in the end days their will be wars and rumors of wars. Stand fast in your faith in Jesus Christ and God the Holy Father.
Pastor Richard Barton
Carmen Barton Community

De Ziel

Deepak Chopra vertelde eens een verhaal over twee godinnen, die van het geld en die van de wijsheid. Als je de godin van het geld teveel aandacht geeft loopt ze weg en wil niets van je weten. Geef je echter de godin van de wijsheid aandacht, dan wordt de godin van het geld jaloers en komt naar je toe. Geld komt naar je toe als je toont een goed hart te hebben, bijvoorbeeld door anderen te helpen. Je hoeft je wat dat betreft nooit te vervelen, want er is altijd iemand die je kunt helpen, de dankbaarheid die je daarvoor vaak ontvangt werkt beter dan ieder antidepressivum. Even iets heel anders. Het aantal transgenders in ons land neemt enorm toe. Zelfs kinderen die de volwassen leeftijd nog niet bereikt hebben, worden al aangemeld bij het VU Medisch Centrum. My goodness, geeft echt stof tot nadenken, ik zal maar even achterwege laten wat ik hier werkelijk over denk. Beetje surrealistisch. Onmogelijk om van een man een vrouw te maken en vice versa. En kinderen van die leeftijd hebben no…

Levend water

Toen ik het enkele jaren geleden voor elkaar speelde zo ongeveer de hele Bijbel te lezen, ging ik werkelijk begrijpen waar het om ging. De kerk, dat zijn de mensen, en God zit in je hart. Man en vrouw zijn gelijk, al zijn ze heel verschillend. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw spreekt Jezus over levend water. Als je ervan drinkt heb je nooit meer dorst. God wil dat je het goed hebt, en als je Zijn woord volgt krijg je zegeningen op je pad. Je hoeft nooit meer bang of angstig te zijn, Hij is er altijd voor je, en helpt je overal. Al heeft God in verschillende culturen een andere naam; er is toch maar één echte God. Alleen via Christus kan je bij Hem komen. God heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld; daarom kun je zeggen dat God in de mensen is. God is wijsheid, liefde en rechtvaardigheid. God is al het goede wat je maar kunt bedenken, ook vergeving, misschien wel het belangrijkste. Hij is er voor iedereen!

De Oplossingen

Iedereen kan nu heel hard gaan roepen: 'Het is zielig'. Maar aan medelijden heb je niet veel, en aan reageren vanuit je emoties nog minder, gebruik je verstand. Natuurlijk wil de Afrikaan op het journaal met zijn gezin een nieuw bestaan opbouwen in Nederland, er zijn meer mensen die dat graag willen. Straks komt half Afrika hier naartoe. Wat nu gebeurt is heel veel stemmingmakerij, inspelen op emoties en partijpolitiek, alles behalve een stabiel beleid. De premier van Australië heeft op een gegeven moment de grenzen gesloten voor bootvluchtelingen, het was snel afgelopen met alle misère, er kwam geen bootje meer aanvaren. Maar ja, dan heb je het over een besluitvaardig leider, van een land in balans, niet een werelddeel wat meer begint te lijken op een zinkend schip, ik zal de vergelijking met de Titanic nog net niet maken. Een Afrikaan uit Gambia zei: 'We moeten allemaal leren in ons eigen land er iets van te maken, zoals Europa na de Tweede Wereldoorlog ook weer is opge…

Valentijn

Om de huidige wereldproblemen op te lossen moet er het volgende gebeuren:

De grenzen van alle landen moeten dicht voor vluchtelingen en asielzoekers. Niet omdat we elkaar niet willen helpen, maar omdat de problemen niet meer te overzien zijn, en de mengeling van culturen zeer problematisch is. Toerisme en werken in het buitenland is iets anders, evenals im- en export van producten. Maar vluchten heeft geen zin. Je neemt je problemen overal mee naartoe en het enige wat er uiteindelijk overblijft is een paal op een berg. Geen enkel land kan de volledige verantwoording dragen voor een compleet ander land.
Dit moet gebeuren om rust te creëren. Zodat men weer op adem kan komen en de problemen die er toch al zijn opgelost kunnen worden, zonder dat er nog eens een boel bijkomen.
Bovendien moeten er geen verdragen meer gesloten worden tussen landen om samen te gaan. Veel te gecompliceerd als je elkaars taal niet spreekt. Het is zo al ingewikkeld genoeg. Niemand hoeft verantwoordelijkheid voo…

De schilder

Maar een van de dieptepunten dit jaar was toch wel de schilder die bij me aanbelde op maandagochtend, een moment in de week waarop je eigenlijk al helemaal niet bij me zou moeten aanbellen en zeker niet onverwachts. De avond ervoor was ik op ziekenbezoek bij mijn echtgenoot in de kliniek waar hij verblijft. Het ging erg slecht met hem op dat moment. Zijn toestand was zo ernstig dat ik me dood schrok toen die bewuste dag ’s morgens de bel ging. Het was echter een schilder constateerde ik, nadat ik bijna een hartinfarct en beroerte tegelijk had gekregen. Hij eiste toegang tot mijn woning. Opnieuw steeg mijn bloeddruk naar ongekende hoogte. Zijn voet stak hij nog net niet tussen de deur, het leek er echter veel op. Of hij even naar de garagedeur mocht kijken? ‘Loop maar even achterom,' stamelde ik verbouwereerd. Na een heel ingewikkeld verhaal over wanneer die deur dan wel geschilderd zou moeten worden, nam hij direct de kwast om aan het werk te gaan. Zijn auto parkeerde hij als een…

Indianenverhalen

Mijn echtgenoot stamt gedeeltelijk af van de Blackfoot indianen Daarvan wonen er op dit moment nog best veel in Noord-Amerika, voornamelijk in de staat Montana, ze zijn tamelijk autonoom ten opzichte van de overheid. In Canada heb je eveneens een heleboel Blackfoot. Hun bestaan is behoorlijk traditioneel. De mannen zijn jagers en strijders en dragen verantwoordelijkheid voor het hele volk, de vrouwen hebben veel taken. Ze bouwen zelfs het huis, maar dat is dan ook tegelijkertijd hun eigendom. Ze moeten koken en schoonmaken, en de zwaarste lasten dragen als het volk zich verplaatst. Herkenbaar, ik had gedacht naar Montana te verhuizen maar dat hoeft niet meer, Montana is hierheen gekomen. Al hebben we hier jammer genoeg veel minder natuur. Daarom is het heerlijk om bijvoorbeeld in de Alpen te zijn, schone lucht te kunnen inademen, te genieten van berggezichten. Er is bijna niets mooiers. In Montana wonen ook veel Amish. Iedere zondag houden ze een kerkdienst die soms uren kan duren. A…