Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Stuk

De grenzen van de gezondheidszorg lijken te zijn bereikt. Zorg voor anderen wordt tegenwoordig vaak in geld uitgedrukt, wat onbetaalbaar is. In tien jaar tijd zijn de zorgkosten verdubbeld naar ongeveer tachtig miljard euro per jaar. De afgelopen jaren waren ze zelfs opgelopen naar meer dan negentig miljard. De marktwerking drukt de kosten in ieder geval niet omlaag. Als je die gaat omrekenen naar het bedrag per hoofd van de bevolking per jaar, kom je op bijna vijfduizend euro, dat is gigantisch. De stijging wordt maar deels veroorzaakt door de vergrijzing, aldus de RIVM, veel personeel in de zorg heeft een hoog salaris en er komen steeds betere en duurdere behandeltechnieken. Het systeem is de oorzaak! Het is belangrijk vertrouwen te hebben in het zelf-genezend vermogen van het lichaam. Geduld is iets wat je toch af en toe wel nodig hebt, ook in gezondheidskwesties. Dagelijks verstandige keuzes maken die een goede gezondheid, voortkomend uit gezond leven, bevorderen. Bij klachten ku…
Recente berichten

De democratie als staatsvorm

Van het celibaat klopt niet veel. In het Oude Testament staat letterlijk geschreven dat priesters mogen trouwen. Hun vrouw moet dan wel een maagd zijn, dat valt in die context goed te begrijpen.
Winston Churchill zei ooit: 'Heb je vijanden?' 'Mooi! dan heb je het goed gedaan in het leven.' Je kunt namelijk niet iedereen te vriend houden; dat zou indirect betekenen dat je ook het gedrag van mensen die zich slecht gedragen goedkeurt. Er is echt maar één God. Hij is van ons allen en dwingt ons de duivel los te laten. God staat voor al het goede, waarvan liefde en wijsheid de belangrijkste sleutelwoorden zijn. In veel dingen kun je Hem terugvinden. Ook in de mens, Hij heeft ons naar Zijn evenbeeld geschapen.
Ik moet toch weer schrijven, maar vind het moeilijk een geschikt onderwerp te vinden. De verleiding is groot om over de vluchtelingen te beginnen. Het is een zaak waarover de meningen sterk uiteenlopen. Wees barmhartig voor jezelf, niet iedereen is je naaste. Je kunt …

Wijsheid

Toen ik laatst een keer de nacht door moest brengen op een locatie waar slapen bijna onmogelijk was, ging ik, om de tijd door te komen, Bijbelstudie doen en een Psalm uit mijn hoofd leren, wat ik na enkele uren voor elkaar had. Een training die gepaard ging met een heleboel ezelsbruggetjes.

Het mooiste stuk uit de Bijbel is te vinden in het boek Wijsheid van de Deuterocanonieke boeken:

22 De wijsheid, de maakster van alles, heeft mij onderricht. Zij heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein, toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig, 23 onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. 24 De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. 25 Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is …

Een goede zuurgraad

Otto Heinrich Warburg was een Duitser die in 1931 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde kreeg, hij deed veel onderzoek naar kanker en concentreerde zich vooral op oxidatieprocessen op celniveau. Een goede zuurgraad, ofwel een evenwichtige zuur-base balans van het lichaam, is een belangrijke factor voor een goede gezondheid. De pH-waarde is een maat voor de concentratie waterstofionen in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch iets is. De zuurgraad, ofwel de pH-waarde kan liggen tussen de 0 en 14. De pH-waarden van vloeistoffen van 0 tot 7 noemen we zuur. Alle pH-waarden van 7 tot 14 basisch. Een pH-waarde van 7 is neutraal, dus niet zuur en niet basisch, en goed voor het lichaam. Zure stoffen zijn bijvoorbeeld urinezuur, azijnzuur, melkzuur, vetzuur, cholesterol, koolzuur en fosforzuur. Basische stoffen zijn natriumbicarbonaat, kaliumbicarbonaat, kaliumcarbonaat, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat.

Tijdens de stofwisseling worde…

Nieuwe plannen

Jongeren die zich vervelen gaan zich gemakkelijk te buiten aan slecht gedrag omdat ze daar gezien hun leeftijd gemakkelijk vatbaar voor kunnen zijn, daarom is een goede opvoeding, scholing en vorming zo belangrijk. Maar ook voor ouderen kan het hebben van bezigheden een nuttige dagbesteding zijn en zorgen voor zingeving. Iemand helpen bijvoorbeeld geeft veel meer voldoening dan koffiedrinken met de buurvrouw, om maar wat te noemen. Waarbij aangetekend kan worden dat iets geven vaak meer bevredigend werkt dan alleen willen ontvangen. Om echt iets te bereiken in het leven zal je eerst moeten geven, en meestal krijg je het tienvoudige terug. Rijk worden doe je door eerst een ander rijk te maken.

We hebben allemaal de barmhartigheid van elkaar nodig, niemand kan leven zonder liefde. Al wordt lust, de tegenhanger hiervan, in onze huidige maatschappij vaak voor liefde aangezien, wat het absoluut niet is.
Activiteiten bieden is iets belangrijks bij het oplossen van de problematiek. Niet all…

Zingeving

Sinds een aantal jaren doe ik genealogisch onderzoek, en kwam er zo onlangs achter dat veel van mijn voorouders Zwanenbroeders waren van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Een in het begin van de veertiende eeuw opgericht oecumenisch genootschap, thans bestaand uit achttien katholieke en evenzoveel protestantse leden met een vooraanstaande maatschappelijke positie. Destijds kwam men bij elkaar in de Broederschapskapel van de Sint-Janskathedraal. Men hield zich onder meer bezig met armenzorg en laatmiddeleeuwse muziek. Enige tijd na de oprichting, eind veertiende eeuw, vond men zwanen op tafel van de gezworen broeders, die regelmatig gezamenlijk de maaltijd gebruikten. Deze werden meestal geschonken door de hoge adel. De schenkers kregen eind vijftiende eeuw de naam Zwanenbroeder. Deze steeds prestigieuzere broederschap wist zich ook een eigen pand te verschaffen in de Bossche binnenstad. Het nog steeds in hun bezit zijnde Zwanenbroedershuis, waar thans het museum van de broedersc…

Berghuislook

Berghuislook is een soort uit de familie van de vetplanten en komt voornamelijk in het Europees midden- en hooggebergte. In Nederland groeien eveneens soorten van de vetplantenfamilie; bijvoorbeeld het Mosbloempje, de Muurpeper, maar ook de Hemelsleutel. Berghuislook komt voor in de Alpen, waar bijgaande foto genomen is. De plant bloeit voornamelijk in juli en augustus en komt het meest voor op rotsen en kalkarme bodems. Ten opzichte van de Zwitserse Alpen kom je in de Franse Alpen meer verschillende planten- en bloemensoorten tegen. De natuur is daar, buiten de betonnen skidorpen, beter bewaard gebleven. Het lijkt of in veel Franse dorpen hoog in de bergen de tijd heeft stil gestaan. Ook qua wilde dieren is er een grote variëteit, al heb ik lang geleden in Zwitserland weleens gemzen gezien, in Frankrijk kwam er zelfs een keer een Adelaar recht op me afgevlogen. Die zag me met mijn rode polo waarschijnlijk van een grote afstand. Ik was aan het wandelen en zag met mijn verrekijker kil…

Leider van een gemeente

In 1 Timothy 3 wordt beschreven door Paulus waar een goede leider van een gemeente aan moet voldoen. Het Nieuwe Testament bevat net als het Oude een schat aan wijsheden. 

De leider moet een goed man zijn, er mag op zijn leven niets aan te merken zijn. Hij mag maar één vrouw hebben en hij moet beheerst, attent en ordelijk zijn. Hij moet het fijn vinden om gasten te ontvangen, mag geen drinker of driftkop zijn, maar is vriendelijk en medelevend. Hij mag niet teveel met geld bezig zijn, moet een goede vader voor zijn kinderen zijn en hen ook aankunnen. Als iemand zijn gezin niet aankan, kan hij evenmin een gemeente leiden. Het mag niet iemand zijn die nog maar net christen is, zo iemand zou verwaand kunnen worden, wat duivels is. Hij moet een goede reputatie hebben ook bij mensen die niet tot de gemeente behoren.

Voor helpers en diakenen geldt in grote lijnen hetzelfde, hoewel de eisen minder streng zijn. Ook een helper mag maar één vrouw hebben; zij mogen niet roddelen of het vertrouwen be…

De Geest

God heeft ons beloofd, in de dagen van Noach, de aarde nooit meer compleet met water te bedekken. Hij heeft de aarde zo geschapen dat alles er al is. Elke plant, alle dieren en ieder levend organisme heeft in principe de mogelijkheid om zich te voort te planten. In de dagen van Noach werden mensen heel oud. Noach werd zelf twaalfhonderd jaar, en kreeg zijn eerste kind toen hij honderdtwintig was. Generatie na generatie werden zijn nakomelingen steeds minder oud. Wat opviel was dat men steeds jonger kinderen kreeg. En in die tijd waren er helemaal geen ziekenhuizen. We spreken nu over de dagen tussen Abraham en Christus, duizenden jaren geleden. Maar je had toen ook nauwelijks milieuvervuiling, alles was grotendeels natuurlijk en daarmee erg gezond. Voedsel was ook veel natuurlijker. Vroeger, nu heb ik het even over de generaties kort voor ons, had je veel gezinnen. Moeder zorgde voor het eten, een onderdeel van de huishouding, een taak die zij meestal toebedeeld kreeg. Tegenwoordig …

De Ziel

Deepak Chopra vertelde eens een verhaal over twee godinnen, die van het geld en die van de wijsheid. Als je de godin van het geld teveel aandacht geeft loopt ze weg en wil niets van je weten. Geef je echter de godin van de wijsheid aandacht, dan wordt de godin van het geld jaloers en komt naar je toe. Geld komt naar je toe als je toont een goed hart te hebben, bijvoorbeeld door anderen te helpen. Je hoeft je wat dat betreft nooit te vervelen, want er is altijd iemand die je kunt helpen, de dankbaarheid die je daarvoor vaak ontvangt werkt beter dan ieder antidepressivum. Even iets heel anders. Het aantal transgenders in ons land neemt enorm toe. Zelfs kinderen die de volwassen leeftijd nog niet bereikt hebben, worden al aangemeld bij het VU Medisch Centrum. My goodness, geeft echt stof tot nadenken, ik zal maar even achterwege laten wat ik hier werkelijk over denk. Beetje surrealistisch. Onmogelijk om van een man een vrouw te maken en vice versa. En kinderen van die leeftijd hebben no…

Wijsheid

Oudere mensen zijn vaak een bron van wijsheid. Ze zijn opgegroeid in een tijd dat er nog waarden en normen waren. Die lijken nu soms totaal weggevaagd. Daar zijn ze zelf ook slachtoffer van. Verstopt in tehuizen en achter gordijnen, brengen ze vaak in eenzaamheid en angst hun tijd door. Ga elkaar helpen, mensen! Geef het stokje van warmte en gezelligheid door. Dat brengt meer genezing dan welk pilletje ook.

Help je naaste en vergeet dat je de hele wereld moet helpen. Ja, het milieu! Daar moeten we ons allemaal om bekommeren. Maak dat goede mensen kansen krijgen. Er is een verschil tussen goed en kwaad. Niet iedereen heeft de beste bedoelingen. Slecht gedrag belonen scoort weinig waardering. Probeer dat onderscheid te maken.
Er is maar een God; die staat voor al het goede. Niet voor agressie, evenmin voor oorlog. Waar mensen onder het mom van religie een strijd voeren, is geen sprake van geloof, dat is slechts schijn die bedriegt; de onwaarschijnlijke kracht van de duivel, die ons allem…

Een goede leider

Oost en west zijn door elkaar heen gaan lopen, daarom hebben we een goede leider nodig. Iemand die mensen kan verenigen. We zullen er vrede mee moeten hebben dat in een groot deel van de wereld tegenwoordig mensen met zeer verschillende achtergronden in één land wonen. Dat is niet meer terug te draaien. Om enige rust en gewenning in te bouwen kun je het wellicht een halt toeroepen door je grenzen wat nauwkeuriger te bewaken. Je laat toch ook niet zomaar iedereen in je huis, hetzelfde geldt voor landsgrenzen op macroniveau.
Ik vind de driehoek van Maslow een goed houvast voor geluk in een mensenleven. Het is nooit bewezen dat het niet klopt wat hij vertelde.
Bovendien is vasthouden aan het woord een goed gegeven. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Als je God volgt krijg je zegeningen op je pad. Maar kijk uit voor de duivel, zijn methodes kunnen heel slinks zijn en duivelse krachten kunnen onnoemelijk sterk zijn. Naar mijn idee is er leven na de dood. De m…